Đức Phật

Cây tích trượng của lão Hòa thượng Hải Hiền

HT Tịnh Không
🍀 Rất khó gặp được lão Hoà thượng Hải Hiền, sau khi ngài vãng sanh, đệ tử của ngài là Pháp sư Ấn Chí đến Hồng Kông thăm tôi, mang theo đĩa CD, tôi mới biết đến sự việc này. Các vị nhìn cây tích trượng này, cây tích trượng này là của lão Hoà thượng tặng cho tôi, đây là truyền rất nhiều đời rồi, chỉ định nhất định phải tặng tới tôi, mang tới Hồng Kông giao cho tôi. Cây này của chúng ta ở đây, là bản sao, tích trượng này rất trang nghiêm, tôi nhìn thấy rất hoan hỷ, phục chế ở Thâm Quyến đấy. Tôi hy vọng có thể phục chế 48 cây, 48 nguyện của A Di Đà Phật, tương lai với mỗi một đạo tràng chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Tông, chúng ta đều cúng dường tích trượng.
🌏 Cho nên khi thầy còn, tôi có chỗ dựa, thầy không còn nữa, tôi không còn chỗ dựa nữa. Chiếc y này của tôi, ngày đó thầy Lý vãng sanh, tôi đặc biệt đổi cà sa màu đỏ thành cà sa màu này, đây là do Phật chế, áo tràng màu vàng, cà sa màu đỏ tôi không dùng nữa, tôi đắp y điều này là thầy gia trì tôi, thầy không rời xa tôi. Cho nên người ta khuyên tôi, tôi nhất định không thể thay đổi, tôi nói dù cả thế giới đều không tin, tôi vẫn tin. Tại vì sao? Bởi thầy cho tôi mà, thầy không hại tôi đâu, thầy không lừa gạt tôi. Thầy cho tôi, tôi có nhiệm vụ, phải làm đem bản kinh này phát dương quang đại, phải phổ biến hoằng dương. Nếu như tôi thay đổi bản kinh này rồi, vậy là tôi thực sự có tội danh: Pháp sư Tịnh Không khinh sư phản đạo. Đồng học rất nhiều, vì sao thầy không giao cho người khác, lại giao cho tôi? Vì tôi có thể lãnh hội được, tôi dùng cuốn của thầy để giảng bộ Kinh này, trước sau giảng qua mười lần, dùng Chú Giải của Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, giảng chú giải, giảng kinh giảng Chú Giải, đây là lần thứ tư.
✍️ Trích từ buổi pháp thoại của Hoà thượng Tịnh Không
A DI ĐÀ PHẬT !
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *