Đạo Phật

Tạo công đức cho chồng/vợ mình, con mình, cháu mình, đại gia đình mình muôn đời được kết duyên lành với Tam Bảo

Tạo công đức
🍂– Một vị Phật tử hỏi Quý Thầy,
Kính Bạch Thầy, Gia đình con hiện nay chỉ có mình con là biết đến đi lễ chùa, biết đến Tam Bảo, biết đến Phật pháp. Chồng và các con, các cháu của con thì không tin.
Không biết là có cách nào hay phương pháp nào để tạo công đức hồi hướng chuyển hóa giúp chồng của con, các con của con, các cháu con, cả đại gia đình con,vv,…. không những đời này mà cả muôn đời sau nữa. Dù sinh ở bất kỳ nơi đâu cũng đều gặp được Phật Pháp, Gặp được Chúng Tăng, Kết Duyên lành với Tam Bảo, biết Tin sâu nhân quả, kính mong Thầy thương sót hoan hỷ bày cách cho gia đình con với ạ!
🍂– Này Quý vị Phật Tử:
Ngay từ hôm nay về nhà, khi Quý vị nấu cơm, sau khi đã xúc gạo bỏ vào nồi để nấu (nhớ là gạo đã bỏ vào nồi để đem đi nấu). Hãy bốc lại một nắm gạo từ nồi đó, bỏ riêng vào một chiếc túi nilông hay một cái hũ riêng mà phát nguyện khấn thầm rằng: “GIA ĐÌNH NHÀ CON XIN SỚT GẠO CÚNG PHẬT NUÔI TĂNG”!
Vậy là khi nào Quý vị đi chùa lễ Phật, thay vì như mọi hôm chạy vội vào trong nhà xúc bừa một bơ gạo đem đi chùa lễ thì đó chỉ là của mình quý vị.
Nhưng hôm nay thì khác, quý vị lại đem túi gạo để dành kia, gạo định đưa vào nồi để nấu mà hàng ngày được bớt lại một nắm đó – chính là bớt đi một miếng cơm của quý vị, bớt miếng cơm của chồng quý vị, bớt của con quý vị, của cháu quý vị, của cả gia đình quý vị. Để một tháng, hai tháng như hôm nay đem gạo đó lên chùa Dâng Cúng Phật, Nuôi Tăng. Thì đó có phải là công đức của Chồng Quý vị, của Con quý vị, của cháu quý vị, của cả gia đình quý vị thay vì mọi lần chỉ có mình quý vị hay không??? 🙏
Đấy, Cách Tạo CÔNG ĐỨC cho chồng, cho con, cho cháu và gia đình mình được kết duyên lành với Tam Bảo đơn giản chỉ có vậy thôi đấy!
Kính Chúc Quý Vị luôn luôn Tinh Tấn, thân tâm thường An Lạc trong ánh hào quang của Mười Phương Chư Phật! 🙏🙏
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT 🙏
(QUÝ VỊ HOAN HỶ CÙNG CHIA SẺ)
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *