Đạo Phật

Chép Kinh là gì? tại sao phải chép Kinh? nội dung trong Kinh là những gì?

Bồ tát Địa Tạng Vương
Chép Kinh là ghi lại (copy) nội dung từ cuốn Kinh sang giấy (tập, giấy photo có kẻ hàng…)
Chép Kinh phước lớn lắm, nhờ phước này mình được các vị trời, long thần hộ pháp, quỷ vương, chư Phật phù hộ bảo trợ. Đời sau này còn có duyên gặp lại Kinh Điển để tu học. Mình được rèn chữ, hiểu rõ được lời Kinh.
(Ví như mình nè: trước khi chép Kinh Địa Tạng, mình đọc 6-7 lần rồi nhưng do nhiều chữ quá nên nhiều ý ko nhớ hết, khi chép Kinh thì mình mới ngộ ra và hiểu được nội dung trong Kinh ghi).
Chép Kinh hay đọc Kinh cũng vậy, dù là ở chỗ ko có ai: mình cũng được sự phù hộ của Long Thần Hộ Pháp, các ngài sẽ đứng giữa hư không (mình ko nhìn thấy đâu, tu học lâu lắm hi vọng thấy được, khi đó mình được thần túc thông) để phù hộ cho mình.
– Ngoài ra, những người ở cõi vô hình nếu họ muốn tu học sẽ ngồi gần đó nghe mình đọc Kinh hoặc lúc mình chép Kinh thì não mình đã đọc nội dung, họ ngồi đó nghe. Họ tội nghiệp lắm, chưa được giải thoát, khi nghe lời Kinh nhờ phước này mà được tái sinh => mình được phước.
– Đừng sợ họ vì họ chẳng bao giờ hù dọa mình đâu, họ có thể là ông bà cha mẹ mình kiếp trước… họ có ý muốn tu học thì ko nhác mình, nhác là những hạng ác thần ác quỷ, mà ác thì chẳng thèm nghe Kinh. Với lại lúc nghe Kinh là có Long Thần Hộ Pháp bảo vệ mình.
Nội dung Kinh là những lời đối thoại giữa Đức Phật (trong Kinh Địa Tạng: Đức Phật là Phật Thích Ca, trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa: Đức Phật là Phật Thích Ca, Phật Đa Bửu…) với các Bồ Tát, các Quỷ Vương, các vị Thần, các vị vua Diêm La,…
– Đừng nghĩ Quỷ là ác nha, những ai đến nghe Phật dạy đều là người tốt. Quỷ có quỷ tốt quỷ xấu, thần có thiện thần và ác thần, người cũng vậy: có tốt có xấu…
Sơ lược về nội dung Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện:
Thời Phật Thích Ca tại thế, khi mẹ Ngài vừa sinh Ngài ra trong 7 ngày thì qua đời (vì công đức hạ sinh 1 vị Phật rất lớn, vị ấy sẽ hóa độ cho chư Thiên và con người… Nên người ta gọi Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà – giáo chủ cõi trời người)
– Ngài đã lên cung trời Đao Lợi vì mẹ mình là bà Ma Gia phu nhơn (phẩm thứ nhứt có nhắc đến) mà giảng bày về lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát vì chúng sinh…
– Đại hội có các vị: Bồ Tát, vua Diêm La, Quỷ Vương, Thần, Tứ Thiên Vương…
– Lúc chép: tựa đề mỗi phẩm nên dùng bút khác màu hoặc là ghi bự lên cho dễ phân biệt các phẩm (tổng là 13 phẩm)
– Có nhiều câu nội dung giống nhau nhưng ko được lược ý nha
– Vd: Đức Phật phóng quang: vừng mây sáng rỡ đại quy y, vừng mây sáng rỡ đại tán thán…
– Ko được ghi tắt là: vừng mây sáng rỡ đại quy y, tán thán…
– Nội dung câu kệ là gì? Là những đoạn thơ ngắn mà Đức Phật tóm lược khi nói những chủ đề này nọ
– Chép tới trang nào là xong?
– 193 trang là xong nội dung Kinh
– 206 trang là ghi thêm sám thập phương, ma ha bát nhã ba la mật tâm kinh…
– Ngoài ra nếu thích thì có thể chép luôn thích nghĩa (giải thích ý nghĩa các từ ngữ trong Kinh)
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 🙏
(Sưu tầm NTN – GIEO DUYÊN PHẬT PHÁP) – từ bài viết của Hoài Cường trong ĐỊA TẠNG BỒ TÁT LINH CẢM LỤC-PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG.
Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *