Đạo Phật

Cách tạo công đức khi dùng mạng xã hội

Truyền thống chuyển bánh xe pháp của chư Phật
1. Nếu mỗi ngày bạn đều đăng một bức hình Phật lên mạng xã hội thì một năm bạn sẽ ấn tống được 365 tượng Phật, 3 năm là 1.095 tượng Phật, 30 năm là 10.950 tượng Phật. Tức bạn đã ấn tống được vạn Phật mà chẳng tốn một đồng xu nào. Đấy là cách diệt tội tăng phước. Đặc biệt là tiêu trừ tội cực trọng tích lũy trong nhiều đời nhờ vào công đức tạo tượng Phật.
2. Nếu mỗi ngày bạn cúng dường một ly nước trước tượng Phật, thì 30 năm sau bạn mới hoàn tất việc cúng hơn 10.000 ly nước cho Đức Phật. Bạn có thể rút ngắn thời gian lại, bằng cách cúng dường nhiều ly nước mỗi ngày. Lấy việc cúng dường 10.000 ly nước là mục tiêu chuyển nghiệp, tăng trưởng lòng từ bi, giới hạnh và tài sản.
3. Nếu mỗi ngày bạn đều trích dẫn kinh Phật, đăng lên mạng xã hội thì tương lai nhất định bạn sẽ có trí tuệ nhờ vào hạnh bố thí pháp.
4. Nếu mỗi ngày bạn đều bình luận tích cực trên mạng xã hội bằng câu niệm Phật, thì tương lai nhất định bạn sẽ được gặp Phật, xuất gia trong giáo pháp của chư Phật và đạt đạo.
5. Nếu mỗi ngày bạn đều chia sẻ các bài viết Phật pháp, thông tin từ thiện, phóng sanh cứu vật, hộ trì Tam Bảo trên mạng xã hội vì lợi ích chúng sanh, thì tương lai bạn không chỉ có trí tuệ, mà còn được nhiều người ủng hộ vì rộng kết duyên lành với chúng sanh nên có quyến thuộc Bồ đề.
6. Nếu mỗi ngày bạn đều chia sẻ các bài thuốc có giá trị hữu ích trên mạng xã hội, tránh các phương thuốc không rõ nguồn gốc, thì tương lai bạn sẽ có sắc lực, mạnh khỏe và trường thọ.
7. Nếu mỗi ngày bạn đều dùng mạng xã hội tồi tà phụ chánh, dám lên tiếng bảo vệ Phật giáo, trước những luồng thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vạch trần âm mưu của bọn tà giáo, vì lợi ích chúng sanh, thì âm đức bạn sẽ tăng trưởng, được mọi người ủng hộ, chư Phật, Bồ tát, hộ pháp long thiên che chở, nhờ công đức hộ trì chánh pháp.
8. Nếu mỗi ngày bạn đều duy trì chánh niệm tỉnh giác khi dùng mạng xã hội, biết phân biệt đúng sai, không tham dự vào các sự kiện tà kiến, ác kiến, ác giới trên mạng xã hội, thì định tuệ của bạn sẽ tăng trưởng.
9. Nếu mỗi ngày bạn đều dùng mạng xã hội, để chia sẻ tri thức, lan tỏa các thông điệp tích cực thì hạnh bố thí của bạn sẽ thành tựu, lòng từ bi của bạn được nuôi dưỡng.
10. Nếu mỗi ngày bạn nhìn lại mạng xã hội cá nhân của bạn đều dùng để tạo phước, tránh xa ác nghiệp, thì chắc chắn không những hiện đời an lạc, mà sau khi mạng chung bạn sẽ được sanh về cõi lành.
Người có trí tuệ thì vận dụng mọi phương tiện để truyền bá Phật pháp, lợi mình, lợi người. Sử dụng mạng xã hội, để tạo công đức tuy rất đơn giản mà kết quả vô cùng thù thắng. Không gian mạng chính là đạo tràng của Bồ tát Hư Không Tạng. Tuy mọi thứ trên mạng đều huyễn nhưng tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của chúng ta. Do đó, phải cẩn trọng, đừng tạo nghiệp bất thiện khi dùng mạng xã hội.
Nguồn st
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT!!!
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *