Chữa bệnh tiểu đường với ba phương pháp ngồi thiền
Đạo Phật, Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Gia Đình Phật Tử không phải là một phương tiện trang điểm cho chùa

Gia Đình Phật Tử không phải là một phương tiện trang điểm cho chùa, không phải có mặt để làm văn nghệ cho chùa, hay để đứng sắp hàng chào đón một bậc tôn túc. Gia Đình Phật Tử có mặt để làm một nơi nương tựa cho biết bao nhiêu em cần được che chở, cần đường huấn luyện để đi…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tuyên Hóa
HT Tuyên Hóa

Trích di ngôn của hòa thượng Tuyên Hóa

Tôi muốn nói cho các vị biết, để chuẩn bị hậu sự khi tôi không còn nữa. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ tùy thời mà ra đi, Bởi chuyện gì đi nữa đều không có nhất định cả. Là người thì ai cũng trải qua sanh, lão, bệnh, tử, Phật còn phải nhập Niết bàn khi đã đến…

Xem chi tiết