Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu thượng phẩm Thập Thiện như thế nào?

Vì sao nơi A Di Đà Phật trụ được gọi là thế giới Cực Lạc, còn thế giới của chúng ta gọi là thế giới Sa Bà? Cực Lạc và Sa Bà có gì khác biệt? Nói thật thà, hai thế giới bình đẳng, chẳng có mảy may sai biệt nào. Nhưng trong kinh Vãng Sanh, Thích Ca Mâu Ni Phật đã…

Xem chi tiết

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Cố sư bà Hải Triều Âm

Địa ngục tại gia

Mỗi gia đình tại gia chúng ta có một cái địa ngục ở nhà. Quý cô có bàn tay trắng muốt, móng sơn đỏ, trông mặt đẹp như tiên. Nhưng bữa cơm trưa cô chặt đầu cá, moi ruột nó ra. Cảnh róc vảy cá cũng như cảnh quỷ sứ lột da chúng sinh. Buổi tối làm bát canh cua (quý vị…

Xem chi tiết

Thế nào là bạn tu tốt
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

“Chọn bạn mà chơi”. Câu nói này quả thật chẳng sai chút nào

Phật trong các Kinh điển thường nói: “Chúng sanh thời mạt Pháp tu hành đa chư chướng nạn”. Đây tức là nói người tu hành bên trong thì có phiền não, bên ngoài thì có dụ hoặc, khiến cho thân và tâm chẳng lúc nào được an định, theo đó Đạo nghiệp cũng chẳng thể nào thành tựu được. Nói đến chướng…

Xem chi tiết

Nhìn thấu, buông bỏ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phương pháp để giúp các vị dễ dàng buông xuống

Buông xuống rất khó. Ngày nay chúng ta tu học, tại sao không thể buông xuống được? Nguyên nhân là do nhìn không thấu. Nhìn không thấu là như thế nào? Là chúng ta không thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng là gì vậy? Trong Kinh Kim Cang dạy rằng: ” Phàm những…

Xem chi tiết

Kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ bằng cách nào - Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thời đại không có Phật đều do Ngài Địa Tạng chủ trì giáo hóa chúng sanh

Thời gian trong thế gian này không có Phật rất dài! Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật đã suy rồi, hiện thời học Giáo cũng thế, mà học Thiền cũng thế, học Mật cũng thế, thật sự vô cùng khó khăn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ bảo với tôi điều này, cụ đích thân học Thiền, học Thiền với lão…

Xem chi tiết

Chọc phá thần linh, hậu họa khó lường - Đức Phật
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Quả báo của việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Một cuốn sách với những câu từ dung tục, một cuốn phim với những cảnh quay gợi dục,… nếu được truyền bá thì chỉ làm cho tâm hồn con người hoen ố, làm băng hoại đạo đức xã hội mà thôi. Nếu càng truyền bá rộng rãi thì cái tội của người làm ra những sản phẩm văn hóa đó sẽ được…

Xem chi tiết

Thượng tọa Thích Chân Quang
TT Thích Chân Quang

Trung thành tuyệt đối

Phật Pháp sẽ vững bền nếu đệ tử Phật có lòng trung thành tuyệt đối. Trước khi chọn Phật Pháp để đi theo thì ta phải nghiên cứu kỹ. Đến khi nhận ra sự cao siêu kỳ tuyệt phi thường của Phật rồi thì ta quyết định phải đi theo con đường của Đức Phật. Nhưng cái phát tâm đi theo Phật…

Xem chi tiết

Oán nghiệp kết sâu từ những con vật bị giết hại
Đạo Phật

Tổng kết các phương pháp hóa giải nghiệp chướng, trị bệnh bằng Phật pháp

BƯỚC THỨ NHẤT : DỪNG TẠO NGHIỆP ÁC Bạn phải hiểu được rằng, bệnh tật sở dĩ có mặt là do những sai lầm, những tội lỗi, những nghiệp xấu của bạn trong quá khứ. Nó không hề ngẫu nhiên, có thể do nghiệp của kiếp này mà bạn nhớ được, cũng có thể do nghiệp kiếp trước mà bạn không biết,…

Xem chi tiết

Niệm Phật - Đức Phật cầm hoa sen
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lúc lâm mạng chung chánh niệm hiện tiền một cách tự nhiên

Lúc lâm chung chánh niệm không thể hiện tiền, đó là lưu chuyển theo nghiệp rồi, rất đáng sợ, lưu chuyển theo nghiệp chính là sáu đường luân hồi. Người hiện nay tâm tánh nóng nảy, tánh tình nóng nảy tương ưng với cái gì? Tương ưng với đường ác, đều không tương ưng với ba đường thiện. Nói cách khác, tương…

Xem chi tiết

Lama Guru Jetsun Rinpoche
Mật Tông

Những lợi lạc thù thắng của thực hành Guru Puja

Từ Guru (Đạo Sư) xuất hiện vào thời kỳ Đức Phật thuyết giảng Mật thừa, để chỉ những bậc giác ngộ, tái sinh liên tục để bảo vệ chánh Pháp. Các Đạo Sư truyền thừa từ đời này sang đời khác để duy trì các quán đảnh và mật điển. Trong Kim Cương thừa, Đạo Sư chính là vị Phật trong hình…

Xem chi tiết

Lưu ý khi Niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cụ lập tức liền có thể biến đổi vận mạng

Cư sĩ Hồng bị ung thư nặng, phát tâm làm việc tốt cuối cùng trước khi chết là cúng dường đất xây dựng làng Di Đà giúp người niệm Phật vãng sanh thành Phật do đó cảm được công đức thù thắng khỏi bệnh, chuyển đổi vận mạng. Gần đây một việc rất rõ rệt, chúng tôi tìm được một miếng đất…

Xem chi tiết

Tượng Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đó chính là người đại phước đức, đó chính là người đại tự tại

Tai nạn không thể tránh được, tai nạn đến rồi, người niệm Phật chúng ta ở ngay trong tai nạn vãng sanh là việc tốt, không phải việc xấu. Người chết ngay trong tai nạn, có người đi đến thế giới Cực Lạc, có người đi đến cõi trời, có người đổi cái thân này lại trở lại, họ lại đầu thai,…

Xem chi tiết