Nam Mô A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hồi hướng trong Tông Tịnh Độ hoàn toàn là Phật lực

Hồi hướng trong Tông Tịnh Độ hoàn toàn là Phật lực, bằng không thì phàm phu làm sao có thể “không bỏ tất cả chúng sanh khổ não được chứ”? Nếu như một người rất xán lạn, rất tươi vui, rất có lòng yêu thương, chúng ta đều sẽ thân cận họ. Nếu như một người lúc nào cũng bực dọc, oán…

Xem chi tiết

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjusri Bodhisattva) - Thánh Độ Mệnh
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjusri Bodhisattva) – Thánh Độ Mệnh

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjusri Bodhisattva) là vị Đại Bồ Tát hiện thân cho Trí Tuệ của mười phương ba đời chư Phật. Ngài là bậc kế thừa chánh Pháp, giữ gìn và truyền trao chánh Pháp đến muôn đời muôn kiếp sau nên được tôn xưng là Pháp Vương Tử của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Trong…

Xem chi tiết

Nghiệp kiếp ăn xin - bao giờ trả hết
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Diễn biến nghiệp báo

Hôm nay chúng ta nói về vấn đề nghiệp báo, nói đủ là “diễn biến nghiệp báo”. Với người tu Phật, đây là vấn đề gốc cần phải được hiểu và ứng dụng tu tập cho đúng. Như có người nói gia đình con tin Phật, tu theo chánh pháp, luôn được sự hướng dẫn của chư tăng, nhưng sao trong nhà…

Xem chi tiết

Làm thế nào vượt qua chướng ngại vững bước tu theo Phật ?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Không buông bỏ, nó là chướng ngại lớn, ma chướng đầu tiên chính là nó. Đây là gì? ma phiền não!

Chúng ta ngày ngày niệm Phật hình như tội nghiệp không tiêu, nguyên nhân gì? Chúng ta niệm quá ít, nhưng tội lại tạo quá nhiều. Ngày ngày đang tạo nghiệp, khởi tâm động niệm không có gì không phải nghiệp. Khi niệm Phật, tâm không chuyên, sức mạnh của tín và nguyện đều rất yếu ớt, còn niệm tham đối với…

Xem chi tiết

Mọi chuyện trước kia, ví như hôm qua đã chết... HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mọi chuyện trước kia, ví như hôm qua đã chết… – HT Tịnh Không

1. Phải mở rộng tâm lượng. Lấy sở trường của người khác, sửa đổi lỗi lầm của mình, đây tức là siêu thắng. Ưu điểm của người khác, ta hấp thụ nó, áp dụng nó. Khuyết điểm của người khác, ta vứt bỏ không áp dụng nó. Bù đắp lỗi lầm của mình, bù đắp sự thua thiệt của mình, đây là…

Xem chi tiết