Ý nghĩa chú vãng sanh
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cuộc Trợ Niệm Hy Hữu Giúp Người Lâm Chung Vượt Lên Thượng Phẩm Nơi Trời Tây

9 giờ sáng ngày 10 tháng 7, ông Dương đang ngủ được mấy tiếng, bỗng mở bừng đôi mắt, thấy bạn bè và con cái đang ở bên mình, ông lộ vẻ hởn hở bảo: – Vừa rồi Bồ Tát ban cho tôi hoa sen, còn chúc mừng tôi, tôi cũng đảnh lễ Bồ Tát. Rồi ông nhìn các con và nói:…

Xem chi tiết

Theo Quán Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà được vãng sinh, là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật, nên tội chướng được tiêu trừ.
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào biết được một người thật sự được vãng sinh hay chưa?

Phàm phu không có ngũ nhãn lục thông, không nên nói bậy tin càn. Làm sao để biết một người đã được vãng sinh hay chưa? Chủ yếu dựa vào giáo lý. Chỉ cần tín nguyện chuyên tu Niệm Phật thì đó là chánh định nghiệp, nương vào nguyện lực của Đức Phật, quyết định vãng sinh! Hơn nữa, người này có…

Xem chi tiết

Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung
Tịnh Độ

Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung

Con nghe nói hộ niệm vãng sinh, nhất là cho người hấp hối sắp chết, nhưng con không hiểu phải hộ niệm như thế nào mới đúng cách? và phải làm sao cho người chết được lợi lạc vãng sinh? Kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ Đây là một vấn đề rất hệ trọng đối…

Xem chi tiết