Dựng tượng Phật A Di Đà
Đạo Phật

Tượng Phật hư, bể thì phải làm sao

Thân thể của Phật là sự hiện diện của những gì đẹp đẽ, quang minh, sạch sẽ và trang nghiêm. Cho nên, quý vị không nên để hình ảnh của Ngài có sự sứt mẻ không nguyên vẹn mất đi sự trang nghiêm vốn có. Vậy khi thấy tượng Phật bị hư hoại, vỡ nát chúng ta đem tâm từ bi hỷ…

Xem chi tiết