A Mi Đà Phật
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cách xoay chuyển số mệnh khỏi cần thầy bói

Rất nhiều người cầu thầy này, thầy nọ hay xem tướng, coi phong thủy để được tiền tài, sức khỏe…, nhưng lại đâu biết rằng chỉ cần làm một việc sau thì dù mệnh khổ đến đâu cũng được sửa đổi. Vào triều Hậu Chu thuộc thời Ngũ Đại có một người tên Đậu Vũ Quân là người Ngư Dương, nổi danh…

Xem chi tiết

Thầy bói bị quả báo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mấy gã thầy bói xem tướng đoán mạng nói có thể sửa đổi vận mạng cho quý vị

“Mạng”, nói thông thường là thọ mạng. Thọ mạng dài hay ngắn cũng là có nhất định, phải biết điều này. Ai định sẵn [thọ mạng] cho quý vị? Chính là những nghiệp thiện ác trong đời quá khứ quyết định, chẳng phải do vua Diêm La quyết định, cũng chẳng phải do Thượng Đế định đoạt, càng chẳng dính dáng gì…

Xem chi tiết

Vua Diêm La nói kệ dưới Địa Ngục
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Hiểm họa trên… lưỡi thầy bói

Vùng Giang Lăng, Trung Quốc xưa có một thầy bói họ Lữ, mỗi khi bói việc cho người ta đều bảo họ phải giết thịt con này con kia để cúng tế. Hôm nọ đến một nhà có bệnh, vừa sắp đoán bệnh cho chủ nhà thì bỗng ngã lăn ra chết. Hai hôm sau, người nhà chưa kịp chôn thì tự…

Xem chi tiết

Thầy bói bị quả báo
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Thầy bói bị quả báo

Dùng dao gậy để giết hại, thật rõ ràng dễ thấy. Dùng lời nói để giết hại, thật kín đáo khó lường. Hãy xét như việc các thầy bói đoán bệnh cho người, thế nào cũng nói “do bị thần nọ, thần kia…. bắt tội”, rồi xúi giục những kẻ ngu mê nhầm tin theo, giết hại đủ các loài tôm, cá,…

Xem chi tiết

Thầy bói khuyên sát sanh cầu hết bệnh bị quả báo
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Thầy bói khuyên sát sanh cầu hết bệnh bị quả báo

Dùng dao gậy để giết hại, thật rõ ràng dễ thấy. Dùng lời nói để giết hại, thật kín đáo khó lường. Hãy xét như việc các thầy bói đoán bệnh cho người, thế nào cũng nói “do bị thần nọ, thần kia… bắt tội”, rồi xúi giục những kẻ ngu mê nhầm tin theo, giết hại đủ các loài tôm, cá,…

Xem chi tiết