HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đừng bao giờ nói là “tôi không thể”, mà hãy nói là “tôi có thể làm được, tôi nhất định cố gắng mà làm”

Muốn thấy Phật không hề khó, chỉ cần chúng ta siêng năng và chân thật niệm Phật – đúng như Đại Thế Chí Bồ Tát nói : ”Nhớ Phật, niệm Phật – hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật”! Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta – Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư - Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa

Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta: – Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà vẫn chẳng thấy được Phật? Đây là do chúng ta đã hiểu sai từ “niệm Phật”, dẫn đến hành trì không đúng, cho nên…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tuyệt chẳng phải bị đức Phật Thích Ca xỏ mũi dẫn đi

Ðức Phật đã kiến tánh, chúng ta hiện nay chưa kiến tánh, chúng ta nghe lời Phật dạy tức là thuận theo tự tánh, tuyệt chẳng phải bị đức Phật Thích Ca xỏ mũi dẫn đi. Bạn y giáo phụng hành là tánh đức của tự tánh hiển lộ, lời răn dạy của đức Phật mới đạt đến mức cao minh chân…

Xem chi tiết

Nhờ Niệm Phật hóa giải được âm tình tiền kiếp với nữ quỷ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người niệm Phật là người vui sướng, hạnh phúc nhất trên thế gian

Vào khoảng mấy năm trước, khi tôi ở Cựu Kim Sơn giảng Kinh có 1 vị đồng tu đến cầu tôi chứng minh ông đã nhìn thấy hoa sen của chính mình. Đó là sau khi ông đi Kinh hành niệm Phật xong thì ngồi xuống niệm Phật, trong lúc ông đang tịnh tọa niệm Phật thì ông nhìn thấy 1 đoá…

Xem chi tiết