Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Những ai muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì sớm nghiên cứu Pháp Hộ Niệm đi

Hãy nhắc nhở những ai muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì sớm nghiên cứu Pháp Hộ Niệm đi. Những ai biết qua Pháp Hộ Niệm rồi muốn phát tâm đi hộ niệm giúp người vãng sanh, cũng nên nghiên cứu sâu hơn Pháp Hộ Niệm đi. Những ai chưa tin thì tin đi nhé, có chút niềm tin này,…

Xem chi tiết

Hoà Thượng Tuyên Luật Sư - Thích Minh Thông
Lời dạy của đức phật

Muốn vãng sanh phải tập làm người dốt

Thầy ngồi ghế nhà trường xuyên suốt 20 năm, học hầu như gần hết các kinh, luật, luận Đại thừa từ nơi các bậc thầy thật tu, thật học. Học nhiều như thế nên huân tập trong A Lại Da, nhưng nay muốn vãng sanh phải tập làm dốt. Nên bây giờ ai tới hỏi giáo lý, tư tưởng Đại thừa, đều…

Xem chi tiết