Lời Phật dạy
Lời dạy của đức phật

Cùng đọc, ngẫm và ngấm chân lý cuộc đời từ 100 lời Phật dạy

Mỗi lời Phật dạy là một bài học cuộc sống quý báu. Hãy cùng đọc, cùng ngẫm và ngấm 100 chân lý cuộc đời vô cùng sâu sắc dưới đây. 1. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. 2. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn…

Xem chi tiết

Phật thuyết giảng
Đạo Phật

Phân cấp bậc trong Phật giáo

Các cấp bậc trong Phật giáo như Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng đều là những tu sĩ Phật giáo, là chư Tăng, còn gọi là Tỳ kheo (Bhiksu – Bhikkhu), và theo tên gọi chung vốn có từ trước thời Đức Phật thì đấy là các vị sa môn (Sramana – Samana) tức là các tu sĩ, lìa bỏ gia…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà
Đạo Phật

Đức Phật A Di Đà

Nhiều Phật tử vẫn chưa hiểu rõ về Đức Phật A Di Đà và thường nhầm lẫn Phật A Di Đà và Phật Thích Ca. Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về Ngài.  Đức Phật A Di Đà là ai? Đức Phật A Di Đà là một vị vua trong truyền thuyết theo kinh điển Phật giáo…

Xem chi tiết

Ý nghĩa của việc niệm Nam mô A Di Đà Phật
Đạo Phật

Ý nghĩa của việc niệm Nam mô A Di Đà Phật

Khi niệm Phật, mọi người thường niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Vậy ý nghĩa của câu niệm Phật hiệu này là gì? Nam mô A di đà Phật! Sáu chữ Hồng Danh xưng niệm Phật hiệu đã trở thành câu niệm Phật quen thuộc và phổ biến rất rộng rãi trong giới Phật tử xuất gia cũng như cư sĩ…

Xem chi tiết

Luân hồi
Đạo Phật

Luật nhân quả với các vấn đề tái sanh và cầu an cầu siêu

Luật nhân quả là một lý thuyết của Phật giáo mà tất cả vạn vật trong vũ trụ đều hoạt động, vận hành theo quy luật đó. Vậy, luật nhân quả là gì? Luật nhân quả có phải do Đức Phật chế ra, như một số quốc gia đặt ra luật đi đường chăng? 1) Luật nhân quả thực ra có trước…

Xem chi tiết

Quán Tưởng Niệm Phật
Tịnh Độ

Quán Tưởng Niệm Phật trong Pháp Môn Tịnh Độ

I. Các Kinh điển căn bản của pháp môn Tịnh Độ  Trước khi đi vào phần trình bày phương pháp quán tưởng Niệm Phật, chúng tôi sẽ giới thiệu vài nét về các kinh điển liên quan đến pháp môn niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là một trong những phương pháp niệm Phật mà người ta thường hành trì, tùy theo…

Xem chi tiết

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Lời dạy của đức phật

Nhân tu vạn hạnh, quả viên vạn đức

Phật dạy chúng ta trong chân tâm có đầy đủ tam đức. Pháp thân là chân thân của chúng ta, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng cấu (dơ) chẳng tịnh, trong Thiền tông gọi “mặt mũi vốn sẵn có lúc cha mẹ chưa sanh ra” chính là cái này. Ðáng tiếc là chúng ta từ vô thỉ đến nay…

Xem chi tiết

Phật Giáo
Đạo Phật

Thế nào là Phật giáo hay Đạo Phật

Phật giáo (佛教) hay còn được gọi là Đạo Phật, Đạo Bụt là một tôn giáo hoặc hệ thống triết học bao gồm một loạt các giáo lý, tư tưởng triết học về nhân sinh quan, vũ trụ quan và các phương pháp thực hành, tu tập dựa trên giáo pháp (lời dạy) của một nhân vật lịch sử là Siddhārtha Gautama…

Xem chi tiết