TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Mất bao lâu để có thể đạt được tâm không bao giờ ghét ai nữa?

Mất bao lâu để có thể đạt được tâm không bao giờ ghét ai nữa?
💦💦 💦💦
Nếu không cố gắng thì đi hết cuộc đời ta vẫn chưa làm được. Nhưng nếu có cố gắng, quyết tâm soi xét, đề phòng tâm mình từng giờ từng phút, mỗi ngày đều lạy Phật với lòng tôn kính và phát nguyện thì chỉ khoảng ba năm:“Lạy Phật, xin Phật gia hộ cho lòng con thương yêu được hết tất cả chúng sinh vạn loại, xin cho con không bao giờ có một chút ghét bỏ hay ác cảm với bất cứ ai cho dù đó là người xấu”.
Mỗi ngày chúng ta tâm nguyện như vậy với Phật thì từng giây từng phút trong đời sống ta đều xét nét tâm mình. Khi có người làm chúng ta bực mình và khởi lên cái ghét thì lập tức ta nhận ra. Ngay lúc đó ta sám hối buông xuống và nguyện thầm: “Con xin thương người này. Xin Phật gia hộ cho con thương được người này”.
Chúng ta cứ tu tập như vậy liên tục khoảng ba năm thì tự nhiên lúc nào đó ta sẽ thấy mình không còn ghét ai nữa. Và kể từ đó trở đi chúng ta chỉ còn dành thời gian để tiếp tục phát triển lòng từ bi thương yêu mà thôi.
🌿 Trích sách “Con đường tâm”- Trang 98
🌿 Tác Giả: Thượng Tọa Thích Chân Quang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *