Trứng gà có ăn được hay không?
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Trứng gà có ăn được hay không?

Trứng gà có ăn được hay không? Tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu! Nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn [trứng gà] là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã chường ra cái ngốc nghếch! Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, [tức là] có mầm sống thì không được ăn, còn…

Xem chi tiết