Đức Phật và Hoàng hậu Mallikā (Cận sự nữ xuất sắc) - Thư Viện Hoa Sen
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Kinh thư nói: ngạo mạn sẽ bị tổn hại, còn khiêm tốn sẽ được lợi ích

Chư vị đồng học, xin chào mọi người! Mời xem Liễu Phàm Tứ Huấn, chương thứ tư “Hiệu quả của đức khiêm”. Ở trước đều nói đến sửa lỗi tích thiện, có thể sửa lỗi tích thiện đương nhiên là rất tốt, nhưng người sống trong xã hội không thể không quan hệ qua lại với đại chúng, do đó làm người…

Xem chi tiết