Tranh Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bảo chúng ta cứu cấp kiếp nạn này

Ấn Quang Đại Sư. Ngài dẫn đầu chúng ta, cho chúng ta sự khải thị rất lớn !! bảo chúng ta cứu cấp kiếp nạn này !! Trong Kinh Phật đã nói, nếu như vọng tưởng, ý niệm của chúng ta tùy thuận theo sân hận, đố kỵ, tà dâm thì hiện tượng địa ngục liền ở trước mắt. Địa ngục từ…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật trong đêm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Kiếp nạn ở trước mặt, chúng ta dùng biện pháp gì để cứu mình?

Người tin tưởng thì sẽ được cứu. Người không tin tưởng, tự cho rằng đó là mê tín thì sau này mỗi người sẽ có nhân quả của riêng mình. Điều này chắc chắn không có cách nào tránh khỏi. Tự mình phải nếm hết khổ cực. Đến khi cả thế giới bị hủy diệt. Thì có kêu trời trời cũng không…

Xem chi tiết

Hoàng đế diệt Phật
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Hoàng đế diệt Phật dù ngôi cao tột bậc cũng không tránh được kiếp nạn

Trong lịch sử có ba vị “Võ Đế” và một vị “Tông Đế” vì phỉ báng Phật Pháp mà tạo thành tai nạn, không chỉ bách tính chịu khổ mà người diệt Phật cũng đều chịu quả báo. Văn minh phương Đông là nền văn hóa Thần truyền, tín ngưỡng Thần Phật xuyên suốt hàng ngàn năm qua. Xem các minh quân…

Xem chi tiết