Tượng Đức Phật trong đêm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Kiếp nạn ở trước mặt, chúng ta dùng biện pháp gì để cứu mình?

Người tin tưởng thì sẽ được cứu. Người không tin tưởng, tự cho rằng đó là mê tín thì sau này mỗi người sẽ có nhân quả của riêng mình. Điều này chắc chắn không có cách nào tránh khỏi. Tự mình phải nếm hết khổ cực. Đến khi cả thế giới bị hủy diệt. Thì có kêu trời trời cũng không…

Xem chi tiết