Vô Lượng Thọ Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chính là “Phản văn văn tự tánh” của Quán Thế Âm Bồ Tát

Tín, nguyện, trì danh đơn giản chỉ là một câu A Di Đà Phật này phải thường niệm mọi lúc mọi nơi đừng gián đoạn, tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm, đừng niệm nhanh A … Di … Đà … Phật. ..tốc độ như vậy là được, mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ…

Xem chi tiết