Chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả - HT Hải Hiền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả

Ngài biết trước ngày giờ, không sanh bệnh, một ngày trước khi vãng sanh vẫn còn làm ruộng. Ngài đi được an tường tự tại, công phu của Ngài cũng chính là một câu “A Di Đà Phật”. Thị hiện cuối cùng của Ngài là chứng chuyển cho người học Tịnh Tông, chứng minh câu Phật hiệu này hữu hiệu, câu Phật…

Xem chi tiết

Lời dặn dò cuối cùng của lão Hòa thượng Hải Hiền
Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Lời dặn dò cuối cùng của lão Hòa thượng Hải Hiền

Bốn ngày trước khi lão Hòa thượng Hải Hiền vãng sanh. Ngày 13 tháng 1 năm 2013, cư sĩ Vinh và cư sĩ Lưu của niệm Phật đường Nghĩa Ô một nhóm năm người, từ Nam Dương tới chùa Lai Phật huyện xã Kỳ thăm hỏi lão Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi. Chính vào ngày này, lão Hòa thượng nhìn thấy…

Xem chi tiết