Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta niệm Phật nhằm cầu việc gì?

Chúng ta niệm Phật nhằm cầu việc gì? hôm nay chúng ta sẽ đọc lời dạy của Ấn Quang Đại Sư để giải quyết vấn đề này Có một vị đồng tu niệm Phật suốt bốn ngày bốn đêm chẳng ngủ, niệm suốt ngày lẫn đêm. Sau đó, người ta hỏi vì sao có thể tinh tấn như vậy? Người đó nói:…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không - Niệm Phật nhưng trong tâm vẫn còn quá nhiều phiền não
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vì sao chúng ta Niệm Phật nhưng trong tâm vẫn còn quá nhiều phiền não?

Hôm nay có một đồng tu viết cho tôi một tấm giấy (người nào đó truyền cho tôi, tôi cũng không biết được). Họ nói, họ niệm Phật nhưng niệm rất là phiền não. Họ thường nghe tôi nói niệm Phật pháp hỷ sung mãn, nhưng cái pháp hỷ này của họ không thể khởi lên được, ngày ngày sanh phiền não.…

Xem chi tiết