Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta niệm Phật nhằm cầu việc gì?

Chúng ta niệm Phật nhằm cầu việc gì? hôm nay chúng ta sẽ đọc lời dạy của Ấn Quang Đại Sư để giải quyết vấn đề này Có một vị đồng tu niệm Phật suốt bốn ngày bốn đêm chẳng ngủ, niệm suốt ngày lẫn đêm. Sau đó, người ta hỏi vì sao có thể tinh tấn như vậy? Người đó nói:…

Xem chi tiết