Bát Chánh Đạo
Đạo Phật

Bát chánh đạo gồm những gì?

Bát chánh đạo là con đường chơn chánh, cho dù bạn tu pháp môn nào cũng phải tu bát chánh đạo này. 1 – Chánh Kiến: Chánh là ngay thẳng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. Nghĩa là sự nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí huệ. 2 – Chánh Tư Duy: Tư duy là suy…

Xem chi tiết

Zen and the Art of Saving the Planet - Thích Nhất Hạnh
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thiền Tông

Phép màu của chánh niệm

Một yogi, một người thực hành, là một nghệ sĩ biết cách giải quyết nỗi sợ hãi của họ và các loại cảm giác hoặc cảm xúc đau đớn khác. Họ không cảm thấy mình là nạn nhân bởi vì họ biết rằng có điều gì đó họ có thể làm. Bạn lắng nghe sự đau khổ trong bạn và bạn liên…

Xem chi tiết

Sống chậm sống chánh niệm - làm Tượng Phật
Đạo Phật

Sống chậm, sống chánh niệm – Sư Toại Khanh

Sống chậm. Chậm ở đây không phải là giảm tốc độ, tôi nhắc lại chậm ở đây có nghĩa là đừng có sống xô bồ nữa, làm cái gì biết cái nấy, mình sống trọn vẹn 12 giờ trong ngày vì mình luôn biết rõ mình làm cái gì, nghe đơn giản vô cùng. Nếu quí vị tin tôi không mất một…

Xem chi tiết

Phương pháp có thể giúp ta đảm bảo tuổi già được bình an và ra đi trong chánh niệm - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phương pháp có thể giúp ta đảm bảo tuổi già được bình an và ra đi trong chánh niệm

Có vãng sanh được hay không quyết định là ở một niệm sau cùng là có niệm A Di Đà Phật không. Một niệm sau cùng mà niệm A Di Đà Phật, thì người này chắc chắn được vãng sanh. Cho nên phàm là người vãng sanh, không có ai mà không đại thiện, đại phước; thiện phước mới được vãng sanh.…

Xem chi tiết

Thiền tập chánh niệm
Thiền Tông

Thiền tập chánh niệm

CHÁNH NIỆM LÀ GÌ? “Chánh niệm là tỉnh giác, tu tập bằng cách đặc biệt duy trì chú tâm: mục đích tập trung vào hiện tiền và không phán đoán.” Học tập và tu chánh niệm thường xuyên là một trong những quà tặng sâu sắc nhất chúng ta có thể tự ban cho mình. Chúng ta vẫn sống với những chi…

Xem chi tiết