Hòa Thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

“Ăn tết” chúng ta ngày nào cũng ăn tết

Chúng ta bình tĩnh nghĩ thử xem, 50 năm, 60 năm về trước, trước lúc kháng chiến và thời gian trước đó, đây là việc tôi đích thân trải qua. Lúc đó đời sống nhân dân rất khổ, ở thôn quê khoảng một tháng mới bán thịt một lần, đâu phải ngày nào cũng có thịt mà ăn? Là việc chẳng thể…

Xem chi tiết