Phim Phật Giáo

[Phim Hoạt Hình] Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Ký

Phật Di Lặc
Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Ký (Phật Thuyết Kinh Di Lặc Đại Thành Phật)
Hán dịch: Quy Tư Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần
Việt dịch: Tại gia Bồ Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận
Đức Thích Ca là người năng thuyết, kinh Di Lặc há sanh là nghĩa sở thuyết, cũng tức là nghĩa lý sở thuyên; mà văn tự năng thuyên diễn ra nghĩa lý sở thuyên đây, nhóm thành một bộ, gọi đó là kinh.
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *