Lời dạy của đức phật, Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn là ai?

Thiên Thủ Thiên Nhãn - Quán Thế Âm Bồ Tát
Vào chùa chúng ta thấy có tượng đức Quán Thế Âm nghìn tay, đó là cách diễn tả, là cái ngôn ngữ của đạo Bụt.
Một con người mà làm sao có nghìn tay?
Tại vì trong người đó có nhiều từ bi quá.
Mà từ bi nhiều quá thì nó biểu lộ ra bằng hành động.
Cho nên có hai cánh tay không đủ, phải có cả ngàn cánh tay mới có thể biểu lộ được hết năng lượng của từ bi ở trong đó.
Biết điều đó thì ta mới hiểu được tôn tượng Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn.
Mà Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn là ai?
Là chúng ta!
Nếu chúng ta có nguồn năng lượng của thương, của yêu ở trong ta, và năng lượng đó dồi dào quá, thì ta sẽ ngồi yên không được.
Ta phải hành động, ta phải tạo hạnh phúc cho người chung quanh ta, và tự nhiên ta thấy ta cần tới một nghìn cánh tay.
Ở Xóm Thượng có nhiều sư anh cũng thấy như vậy, thấy rằng mình có thể làm được nhiều hạnh phúc quá, và mình có cảm tưởng hai cánh tay không đủ, cho nên mình muốn có thêm hai cánh, bốn cánh, sáu cánh, tám cánh tay.
Ở Xóm Hạ cũng vậy, ở Xóm Mới cũng vậy.
Nhiều khi cánh tay chúng ta rất dài, chúng ta nuôi được một em bé ở Cambodia, chúng ta nuôi được một em bé ở Phi châu.
Chúng ta có nhiều cánh tay hơn chúng ta tưởng. Nhìn bên ngoài thì thấy như có hai cánh tay, nhưng sự thật nếu tình thương trong ta rộng lớn, thì nhìn kỹ hơn, người ta thấy mình có rất nhiều cánh tay.
Ngày xưa tôi có làm việc với một người phụ nữ ở Hòa Lan. Bà ta người hơi thấp, nước da không trắng trẻo gì mấy. Ấy vậy mà bà ta là một vị đại Bồ tát!
Trong thế chiến thứ hai, một mình mà bà cứu được hàng chục ngàn người Do Thái khỏi bị sát hại. Một người thôi mà tại sao làm được bao nhiêu việc như vậy! Người đó hiện đang còn sống ở bên Hòa Lan. Muốn sang nhìn mặt vị Bồ tát đó, đặt tay vào vai vị Bồ tát đó, là chuyện mình có thể làm được, chỉ cần đi vài tiếng đồ hồ bằng xe lửa thôi!
Chung quanh ta có những vị Bồ tát như vậy, và mình nói người đó có hai tay hay nhiều tay?
Hai tay mà làm sao làm được nhiều quá vậy?
Thành ra đức Bồ tát kia không phải là một cái tượng, không phải là một hình ảnh trừu tượng mà chúng ta tôn thờ.
Đó là những người có thật, và chính ta cũng có thể là một vị Bồ tát như vậy.
Tại vì tu tập thì năng lượng chánh niệm nó phát hiện, và có chánh niệm thì ta thấy được.
Thấy được thì ta thương được, và khi thương thì cánh tay của ta sẽ mọc ra thêm.
Cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh .
Trích trong : VÔ NIỆM KHÔNG PHẢI LÀ VÔ CHÁNH NIỆM.
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *