Đạo Phật, HT Thượng Trí Hạ Quảng

Sức mạnh của lòng tôn kính Phật

Lòng tôn kính Phật vô biên - Thiền Tôn Phật Quang
Ta thấy việc tu dễ hay khó? Rất khó. Nhưng sức mạnh nào làm cho ta cứ phải mãi mãi bước đi trên đường tu tập? Sức mạnh nào làm cho ta nhìn được lỗi mình? Sức mạnh nào làm cho ta cứ phải sám hối, phải phát nguyện, phải tu tập mãi mãi?
Sức mạnh ban đầu tạo nên mọi điều tốt đẹp chính là lòng tôn kính Phật, không có lòng tôn kính Phật ta không có đủ sức mạnh để tiến tu bất cứ điều gì. Người có lòng tôn kính Phật ít sẽ tu được ít. Người có lòng tôn kính Phật nhiều sẽ tu được nhiều. Người có lòng tôn kính Phật vô biên, thì chắc chắn sẽ phải tu cho đến đắc đạo, hoàn toàn viên mãn.
Vì vậy, ban đầu ta phải tu làm sao để được lòng tôn kính Phật vô biên trước. Mỗi ngày ta đều lạy Phật, ta đều tụng Kinh, nhưng mà có khi lòng ta hờ hững, hời hợt, cạn cợt. Đọc một lời kinh Phật chưa thấy xúc động, lễ Phật chưa có thiết tha tôn kính, thì phải biết rằng, cái sức mạnh tu hành của mình còn rất kém. Chỉ khi nào mỗi một thời Kinh, đọc một lời Kinh Phật mà ta thấm thía xúc động, lạy Phật mỗi một lạy là tràn ngập lòng tôn kính thì biết rằng, sức mạnh đã đủ để đưa ta đi qua vô lượng kiếp luân hồi cho tới ngày viên mãn được Phật đạo.
Lòng tôn kính Phật là sức mạnh ban đầu của mọi sự tu tập. Nếu không có lòng tôn kính Phật, ta chỉ là thân phận cỏ rác, bọt bèo, vô nghĩa và mãi mãi trầm luân trong đau khổ mà thôi. Nên ban đầu phải là lòng tôn kính Phật rồi sau đó mới nói tới chuyện tu hành. Mà cũng chính vì có lòng tôn kính Phật mà biết bao nhiêu cám dỗ, khó khăn, vất vả, nghịch cảnh của cuộc sống ta đều vượt qua hết.
Nếu thiếu lòng tôn kính Phật thì giống như một khúc bè trôi trên sông mà như Đức Phật nói: chiếc bè tấp vào bờ là kẹt ở đó luôn, dính vào một hòn đảo kẹt ở đó luôn,không bao giờ ra được tới đại dương. Thấy có sự cám dỗ là dừng lại để hưởng thụ, thấy có nghịch cảnh là thoái tâm lùi bước liền, không bao giờ tiến tu được. Còn khi mà ta có lòng tôn kính Phật tột độ rồi, thì có cám dỗ, có động tâm, có nghịch cảnh khó khăn ta vẫn vượt qua và đi tới để cho chiếc bè đó trôi mãi, thể nhập vào đại dương Phật Đạo mênh mông bao la. Tất cả đều bắt đầu bằng lòng tôn kính Phật trước.
Nên nói tu là khó, nhưng sẽ không khó nếu ta đầy đủ lòng tôn kính Phật và sẽ vô cùng khó khăn nếu ta chưa đầy đủ lòng tôn kính Phật. Nên vì vậy, mỗi một ngày ta đều quỳ xuống dưới chân Phật, nguyện lòng tôn kính Người thiết tha, vô hạn dù thân mạng này có phải chết, dù có phải chịu bao nhiêu đau khổ thì chỉ có một điều để ta sống, và để ta mang đi theo vào cõi chết đó là lòng tôn kính Phật. Còn lại trên đời bất cứ điều gì ta không cần nữa, TA CHỈ CẦN MỘT ĐIỀU ĐỂ SỐNG VÀ ĐỂ CHẾT LÀ LÒNG TÔN KÍNH PHẬT. Hiểu được điều này rồi thì đường tu hành không còn gọi là “khó” nữa, dù phải đi qua vô lượng kiếp luân hồi.
“Tin Nhân quả con tôn kính Phật
Tạo thành nền công đức sâu xa
Dễ nhìn thấy điều hay lẽ thật
Tránh được nhiều lầm lỗi phong ba.”
Trích bài giảng “Giang san và bản tánh” – Thượng Tọa Thượng Chân Hạ Quang.
(THIỀN TÔN PHẬT QUANG)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *