Đạo Phật

Phương pháp cầu gì được nấy – lợi ích của việc tụng Kinh Địa Tạng

Địa Tạng Bồ Tát
▪️Nếu chư vị nào Cha, Mẹ, hoặc Chồng, Vợ thường hay gây chướng, con cái thường hay ngỗ nghịch ko chịu nghe lời, hoặc con cái bị thiểu năng, tinh thần ko ổn định hãy phát nguyện học thuộc Kinh Địa Tạng.
▪️Chư vị nào cầu tiền tài, cầu công danh, hoặc vô sinh hiếm muộn cầu sớm có con cái cũng hãy phát nguyện học thuộc Kinh Địa Tạng.
▪️Nếu ai vì vô minh nên đã phá thai khiến cho thai nhi oán hận thì hãy phát nguyện vì những đứa trẻ do mình đã từng phá thai mà học thuộc Kinh Địa Tạng, nguyện cho các hương linh thai nhi do ta phá bỏ được nương nhờ công đức học Kinh Địa Tạng lìa khổ được vui đồng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.
▪️Nếu vì Cha Mẹ hoặc vì con cái hoặc chồng vợ thì phát nguyện rằng: Con vì người này…cha mẹ chồng vợ hoặc con cái mà chí thành học thuộc Kinh Địa Tạng lập công đức thay cho các vị Bồ Tát Oan Gia Nghiệp Chướng đang thị hiện thân bệnh hoặc điên cuồng, hoặc rượu chè của người đó…v.v…nguyện cho hết thảy các chư vị Bồ Tát Oan Gia nào đang chi phối hoặc gây tạo ra các chứng bệnh hoặc tính tình của người đó được nương nhờ công đức học Kinh Địa Tạng lìa khổ được vui đồng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.
▪️Phát nguyện rồi thì hàng ngày chăm chỉ học thuộc Kinh Địa Tạng, mỗi ngày nên chép ra tờ giấy vài dòng học cho thuộc, hoặc ghi chú vào điện thoại học thuộc.
▪️Chư vị cứ hàng ngày học Kinh Địa Tạng y giáo phụng hành thì sẽ thấy mọi thứ thay đổi rõ ràng từ nửa tháng trở đi.
▪️Bệnh điên dại hoạc ham mê rượu chè cờ bạc, hoặc con cái ngỗ nghịch, hoặc chồng vợ bất hòa đều do oan gia nghiệp chướng tạo ra.
▪️Hết thảy các oan gia nghiệp chướng đều rất thích nghe Kinh Địa Tạng bởi họ nghe lâu họ sẽ được siêu thoát, họ siêu thoát rồi họ sẽ ko hành ta hoặc người nhà của ta nữa nên bệnh tự khỏi, tính tình tự ôn hoà ngoan ngoãn.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *