Đạo Phật

Nên chép, tụng Kinh Địa Tạng

Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh
🔮 Kinh Địa Tạng tôn chỉ không ngoài 8 chữ: Hiếu đạo, Độ Sinh, bạt khổ, báo ân.
– Hiếu đạo là gì: Kinh này đề cao hiếu đạo, là nền tảng của con người
– Độ sinh là nơi bản nguyện của Bồ tát Địa Tạng, chúng ta tu hành trước độ mình sau độ người, cứu vật.
– Bạt khổ là khi chúng ta trì tụng sẽ tiêu trừ được mọi khổ nạn
– Báo ân là chúng ta trì tụng kinh Địa Tạng để báo tứ ân: ân cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn Phật, ơn chúng sinh.
⁉️ Nên đọc tụng như thế nào?
Tùy theo công việc, thời gian mà chúng ta dành để tụng kinh. Nếu có thể quý vị có thể dành 1 chút thời gian vào buổi sáng sớm hoặc trc 19h tối để đọc tụng. Nên duy trì thường xuyên trong một thời gian mà mình ấn định(phát nguyện) hoặc hàng ngày thì càng tốt. Hãy duy trì thường xuyên tốt hơn buổi đực, buổi cái. Rất lợi ích bởi vì sao? Vì quý vị đã dành thời gian ôn tụng lời Phật dạy, qua đó ứng dụng vào cuộc sống tu hành, thời gian quý vị tụng kinh là thời gian hữu ích, nhiếp tâm hơn là để tâm rong ruổi thị phi.
⁉️ Đọc ở đâu? đọc như thế nào?
Bất cứ nơi nào cũng có thể đọc tụng kinh được trừ những nơi không trang nghiêm sạch sẽ như nhà vệ sinh v.v… Tùy theo điều kiện, mình có thể đọc to tiếng, hoặc đọc thầm, đọc bằng mắt v.v… Nếu có bàn Phật trang nghiêm thì càng tốt, có người bận rộn có thể đọc ở chỗ làm vào giờ nghỉ v.v… đều được.
Nên đọc rõ ràng rành mạch giúp ta dễ hiểu, mọi người xung quanh cũng có thể hiểu và những chúng sinh vô hình nhân đó hiểu mà giác ngộ.
⁉️ Khi nào nên tụng kinh Địa Tạng?
Nếu chúng ta có thể tụng hàng ngày cũng rất tốt, còn không có điều kiện có thể tụng 1 tháng 1 lần. Đặc biệt khi chúng ta có những việc cần phải chí tâm tụng như: gia đình có người mất, chuẩn bị mang thai, trong thời gian mang thai và khi sinh nở. Ngoài ra khi cuộc sống đảo điên, chúng ta bị áp lực công việc, có nguyện cầu gì mong muốn cũng nên phát tâm tụng kinh Địa tạng trong 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày không gián đoạn thì nguyện cầu gì (thiện nguyện) cũng đều được như ý. Mọi việc có linh hay không đều do mình có chí thành hay hoài nghi mà thôi.
Sưu tập Hoa Quang – FB
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *