Đạo Phật

7 tuần đầu sau khi Đức Phật thành đạo

Đức Phật
🍁 Sau khi chứng đạo, đức Phật ở lại Bồ đề đạo tràng trong 7 tuần. Mỗi tuần Ngài ở một chỗ và làm một việc khác nhau.
🍁 Tuần 1: Đức Phật ngồi tịnh tọa tại cội Bồ Đề, trải nghiệm tận hưởng: hạnh phúc, an lạc, giải thoát, giác ngộ mà Ngài vừa chứng được.
🍁 Tuần thứ 2: Đi về hướng Đông Bắc cội Bồ Đề và đứng nhìn cây Bồ Đề suốt một tuần lễ không chớp mắt, để tỏa lòng tri ân cội Bồ Đề đã che nắng, che mưa cho đức Phật trong suốt tháng ngày ngồi dưới cội cây tu tập và thành tựu được Phật quả.
🍁 Tuần lễ thứ 3: Đức Phật đi kinh hành, lối đức Phật đi kinh hành ngày nay cách cội Bồ đề khoản 6 mé, xây bệ cao khoản 1 mét trên đó có những đóa sen tượng trưng cho những hoa sen nâng bước chân của đức Phật khi đi kinh hành.
🍁 Tuần thứ 4: Đức Phật quán về lý duyên sanh, bộ thứ 7 trong bộ Vi Diệu Pháp “ Do Phật trí vô sanh thì hào quang ngũ sắc tỏa ra từ kim thân của Ngài”. Dựa vào sự kiện này, các học giả làm lá cờ Phật giáo dựa vào hào quang của đức Phật.
🍁 Tuần thứ 5: đức Phật đang ngồi dưới cội cây, ngày nay cội cây trước tháp Đại Giác thì có một người Bà-la-môn đến hỏi đức Phật, thế nào là Bà-la-môn? Đức Phật trả lời, nếu người nào xa lánh bất thiện, dứt trừ tâm cấu cao ngã mạng, thanh lọc được tâm ý, thu thúc lục căn sống đời phạm hanh, dứt trừ được phiền não nhiễm ô thì như vậy được gọi là Bà-la-môn.
🍁 Tuần thứ 6: Đức Phật ngồi tịnh tọa tại bờ hồ, đêm đó mưa to gió lớn, có một con rắn thần hiện lớn, dùng thân quấn quanh thân đức Phật và phùng mang ra làm cái lồng che trên đầu đức Phật.
🍁 Tuần thứ 7: Khi đức Phật đang ngồi tịnh tọa gần công viên Bồ đề đạo tràng,thì có hai người thương buông từ Miến Điện sang Ấn Độ buông bán được Chư Thiên là quyến thuộc của 2 vị, cho biết ở khuôn viên Bồ đề đạo tràng có vị Phật vừa mới thành tựu Phật quả nên đến cúng dường.
☘️ Hai người thương buông đến đảnh lễ và dâng cúng bánh mật ong cho đức Phật. Khi từ giả 2 người thương buông bạch với đức Phật ban cho họ gì đó để khi trở về đất nước họ đản lễ tôn thờ. Đức Phật lấy 8 sợi tóc trên đầu của Ngài tặng cho 2 người thương buông.
☘️ Ngày nay gọi là 8 sợi tóc Xá lợi. Trở về Miến Điện 2 người thương buông dâng lên cho vua, nhà vua cho xây bảo tháp tôn thờ. Lúc đầu tháp chỉ cao 18 mét, nhưng trãi qua nhiều triều đại đến nay tháp thờ 8 sợi tóc Xá lợi Phật cao 99m nằm trên đỉnh đồi cao 50m, bên ngoài dát 60 tấm vàng.
🏵️ Trích “ Tập 3 – Phật Tự Thuyết Sư Cô _ Thích Hiếu Liên.
🏵️ Mời quý Phật tử xem bài viết tại: https://youtu.be/902rUrUQUrw
Nam Mô Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *