Lợi ích của câu Niệm Phật
Pháp sư Huệ Tịnh

Lợi ích của niệm Phật cực kỳ nhiều, cực kỳ lớn

Câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này, bất kể là người nào, đối tượng nào, chỉ cần họ niệm câu Phật hiệu này đều có thể hiện đời tiêu tai miễn nạn, ra vào bình an, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng phước tăng huệ, lâm chung vãng sinh thế giới Cực Lạc. Cho nên, lợi ích của niệm Phật…

Xem chi tiết

Hoà Thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đầu tiên phải học đạm bạc, không nên quá nỗ lực, việc gì cũng đều tùy duyên, sao cũng tốt

Quý vị xem trong Hoàn Nguyên Quán nói rất hay, Hiền Thủ quốc sư nói rằng: Tùy duyên diệu dụng, diệu dụng chính là không trước tướng, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Phàm phu rất phiền phức, họ trước tướng. Chúng ta ở trong hiện tượng học được gì? Học không chấp tướng, thiện ác nhị biên đều không…

Xem chi tiết

Nợ nước mắt phải trả bằng nước mắt - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không

Chỉ cần việc bản thân có thể làm được, sư phụ đều tự hoàn thành, tuyệt đối không nhờ người khác làm…tiếc phước!

Bên cạnh sư phụ chỉ có một, hai người, cuộc sống cơ bản của sư phụ đều là tự lo liệu. Ngay cả một cái khăn, một cái chén, một đôi đũa đều là bản thân sư phụ tự rửa, chỉ cần bản thân có thể làm được, sư phụ đều tự hoàn thành, tuyệt đối không nhờ người khác làm. Sau…

Xem chi tiết

Ăn chay tụng kinh sinh con dễ - Quán Thế Âm Bồ Tát
Đạo Phật

Dạy con Niệm Phật

Là người Phật tử, tôi biết được một sự thật là tiền tài, quyền lực, địa vị, danh vọng không thể che chở cho con mình mỗi khi gặp tai họa mà chỉ có phước đức, công đức mới là chiếc áo giáp vô hình chắc chắn khiến cho con mình có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở trong…

Xem chi tiết

Cảnh địa ngục đáng sợ
Medias

[Media] Nhân quả và tội báo nơi địa ngục khủng khiếp

Địa ngục khủng khiếp, một khi đọa rồi thì muôn kiếp khó ra, chịu khổ trong từng giây phút không chút ngơi nghỉ… Nên nói mất thân người rồi Vạn Kiếp khó được. Phật dạy: Chúng sinh trong địa ngục được tái sinh trở lại làm người chỉ ít như chút đất trong khảy móng tay, còn chúng sinh trong địa ngục…

Xem chi tiết

Giác ngộ chỉ nhờ pháp tu quét rác - Ngài Chu Lợi Bàn Đặc
Đức Phật

Giác ngộ chỉ nhờ pháp tu quét rác

Ngày xửa ngày xưa, ở thành Xá Vệ, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế; có một vị tỳ kheo tên là Chu Lợi Bàn Đặc. Ngược lại với người anh trai Ma Ha Bàn Đặc thông minh, sáng dạ, học một hiểu mười; ngài Chu Lợi Bàn Đặc lại là người ngốc nghếch, khờ khạo, học đâu quên…

Xem chi tiết