Phá thai đồng nghĩa với giết người
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phá thai đồng nghĩa với giết người

Chúng ta quan sát tường tận, trên địa cầu hiện nay, mỗi ngày có bao nhiêu người đi phá thai? vì sao xã hội động loạn? vì sao địa cầu thiên tai, dịch bệnh lại dồn dập như vậy? do ác nghiệp chúng ta chiêu cảm đến… Những năm trở lại đây, từ hiện tượng nhập xác chúng ta thấy, linh hồn…

Xem chi tiết