Tượng Đức Phật trong đêm
Văn hóa xã hội

Bảy điều không thể tránh khỏi

1. Sinh ra đời là điều không thể tránh khỏi (sinh bất khả tị). Kiếp trước đã tạo nghiệp nhân (dù thiện, dù bất thiện) thì kiếp này phải sinh ra đời để nhận lấy kết quả của nghiệp, đó là điều không thể nào tránh khỏi được. 2. Già nua là điều không thể tránh khỏi (lão bất khả tị). Thân…

Xem chi tiết