Hoà Thượng Tuyên Luật Sư - Thích Minh Thông
Lời dạy của đức phật

Muốn vãng sanh phải tập làm người dốt

Thầy ngồi ghế nhà trường xuyên suốt 20 năm, học hầu như gần hết các kinh, luật, luận Đại thừa từ nơi các bậc thầy thật tu, thật học. Học nhiều như thế nên huân tập trong A Lại Da, nhưng nay muốn vãng sanh phải tập làm dốt. Nên bây giờ ai tới hỏi giáo lý, tư tưởng Đại thừa, đều…

Xem chi tiết