Người cầu đạo giải thoát phải trừ dứt sáu sự ham muốn - An Sĩ Toàn Thư - Khuyên người bỏ tham dục
Đạo Phật

Sắc dục là nguyên nhân các nỗi bất hòa

Kinh Bồ Tát ha sắc dục pháp có nói: “Sắc đẹp nữ nhân là gông cùm của người thế gian, những kẻ phàm phu tham luyến vướng mắc rồi không thể tự thoát ra được. Sắc đẹp nữ nhân là khổ nạn nặng nề của người thế gian, những kẻ phàm phu bị vây khốn vào đó thì cho đến chết cũng…

Xem chi tiết

Vợ chồng thường bất hoà đánh nhau... thậm chí hại nhau mất mạng có liên quan đến ân oán từ kiếp trước. Câu chuyện nhân quả dưới đây thật đáng sợ!
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Vợ chồng thường bất hoà, đánh nhau… thậm chí hại nhau mất mạng có liên quan đến ân oán từ kiếp trước. Câu chuyện nhân quả dưới đây thật đáng sợ!

Lần nọ, mười mấy người cư sĩ chúng tôi muốn đi Ngũ Đài Sơn bái kiến Hòa thượng Diệu Pháp. Anh Kim là giám đốc nhà in, tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi. Mặc dù anh không tin Phật, nhưng thuộc típ người hết lòng vì bạn. Anh tự lái chiếc xe hơi đời mới, sang trọng, đưa chúng tôi…

Xem chi tiết