Tổ thứ II: A Nan (Ananda; ānanda) 第 二 祖 阿 難 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

2. Tổ A-Nan (Ananda)

Sanh sau Phật 30 năm Ngài con vua Hộc-Phạn, dòng Sát-đế-lợi, ở thành Ca-tỳ-la-vệ, em ruột Đề-bà-đạt-đa, em con nhà chú của Phật Thích Ca. Thuở nhỏ, ngài có nhiều tướng tốt và thông minh tuyệt vời. Đến 25 tuổi xin theo Phật xuất gia. Một hôm, Phật cần chọn người làm thị giả, tất cả hội chúng lần lượt đứng ra…

Xem chi tiết

Sơ Tổ Ma Ha Ca Diếp (Mahakasyapa; kāśyapa) 第 一 祖 摩 訶 迦 葉 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

1. Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp (Mahakasyapa)

Sanh cùng thời đức Phật Ngài dòng Bà-la-môn (Brahmana) ở nước Ma-Kiệt-Đà, cha tên Ẩm-Trạch, mẹ tên Hương-Chí. Thưở bé, Ngài dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, ánh sáng chiếu rất xa. Thầy tướng xem tướng ngài nói: – Đứa bé nầy đời trước có phước đức thù thắng, lẽ ưng xuất gia. Cha mẹ Ngài nghe nói lo sợ,cùng…

Xem chi tiết

Một trăm lẻ một câu chuyện thiền
Thiền Tông

Một trăm lẻ một câu chuyện thiền

101 Câu Chuyện Thiền (101 Zen Stories): đã được ấn hành lần đầu vào năm 1939 bởi Rider and Company, Luân Ðôn, và David McKay Company, Philadelphia. Những mẫu chuyện này đã được chuyển sang Anh ngữ từ một cuốn sách gọi là Shaseki-shu (Collection of Stone and Sand: Góp nhặt Cát Ðá), viết vào cuối thế kỷ 13 bởi một Thiền…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát - Ngài Giáo chủ Cõi U Minh
Lời dạy của đức phật

Thông điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

“Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo”. Phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng – Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Địa Tạng…

Xem chi tiết

Lòng thành bố thí ắt thoát khỏi tai ác
Lời dạy của đức phật

Khi Đức Phật nói về Pháp bố thí

Một thời Đức Phật cùng chúng đại Tì kheo đồng cư trú ở tinh xá Kì-hoàn. Bấy giờ Ngài vì đại chúng mà nói ba mươi bảy pháp bố thí: 1. Dùng lòng tin sâu nặng để bố thí, người này sẽ xa lìa sự đố kị và đưboợc mọi người tôn kính. 2. Bố thí đúng lúc, thì ba nghiệp được…

Xem chi tiết

Đại Thế Chí Bồ Tát
Đức Phật

Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và ý nghĩa

Đức phật Đại Thế Chí Bồ Tát có nhiều tên gọi như là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Lượng Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát,… hay vắn tắt là Thế Chí. Hình Tượng Về Đại Thế Chí Bồ Tát Hình tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát theo như ghi chép trong Quán Vô Lượng…

Xem chi tiết

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát
Đức Phật

Bồ tát Đại Thế Chí

Kinh Bi hoa ghi nhận rằng: “Thuở xa xưa, ở thế giới San Đề Lam thuộc Đại Kiếp Thiện Trì có vị vua tên là Vô Tránh Niệm (Aranemin), có vị đại thần tên là Bảo Hải Phạm Chí. Con trai của vị đại thần ấy tên là Bảo Tạng sau khi xuất gia, chứng Bồ đề, hiệu là Bảo Tạng Như…

Xem chi tiết

Bố thí
Lời dạy của đức phật

Ăn quá nhiều thịt chó khi lâm chung hiện tướng chó

Phong Kinh là một ngôi làng rất đẹp. Phần đông dân chúng sống ở đó là những nông dân chất phác. Họ rất thật thà và chăm chỉ làm việc. Mọi người đều ăn ở hòa thuận với nhau nên cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Trong làng có một gã hèn mọn xấu xa, tên Trần. Ông ta làm chủ…

Xem chi tiết

Lời Phật dạy
Lời dạy của đức phật

Cùng đọc, ngẫm và ngấm chân lý cuộc đời từ 100 lời Phật dạy

Mỗi lời Phật dạy là một bài học cuộc sống quý báu. Hãy cùng đọc, cùng ngẫm và ngấm 100 chân lý cuộc đời vô cùng sâu sắc dưới đây. 1. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. 2. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn…

Xem chi tiết

Phật thuyết giảng
Đạo Phật

Phân cấp bậc trong Phật giáo

Các cấp bậc trong Phật giáo như Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng đều là những tu sĩ Phật giáo, là chư Tăng, còn gọi là Tỳ kheo (Bhiksu – Bhikkhu), và theo tên gọi chung vốn có từ trước thời Đức Phật thì đấy là các vị sa môn (Sramana – Samana) tức là các tu sĩ, lìa bỏ gia…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà
Đạo Phật

Đức Phật A Di Đà

Nhiều Phật tử vẫn chưa hiểu rõ về Đức Phật A Di Đà và thường nhầm lẫn Phật A Di Đà và Phật Thích Ca. Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về Ngài.  Đức Phật A Di Đà là ai? Đức Phật A Di Đà là một vị vua trong truyền thuyết theo kinh điển Phật giáo…

Xem chi tiết