Vua Lê Hy Tông cõng Phật
Đức Phật

Hòa thượng Cua báo hiếu và cứu Phật pháp

Thiền sư Tông Diễn, hiệu Chân Dung (1640 – 1711), nối pháp đời thứ 37 tông Tào Động, dân gian quen gọi ngài là Hòa thượng Cua, do sự tích truyền lưu về câu chuyện cảm động của đời ngài. Không biết được tục danh của ngài, quê quán có thể ở thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang. Nghe kể rằng: Khi…

Xem chi tiết