Xử sự của Đức Phật khi biết tin cả dòng họ bị giết hại?
Thiền Tông

Vài nét nhận diện về Thiền

Pháp môn Thiền rất đa dạng phong phú, trong bài viết này sẽ không đi sâu vào từng pháp tu. Bởi thiền hiện nay đã thâm nhập vào đời sống khá đa dạng và sôi nổi không chỉ ở các nước châu Á mà thiền đang hấp dẫn tại các nước Tây phương. Thiền có thiền Phật giáo và thiền ngoại đạo.…

Xem chi tiết