tu Phước Huệ Song Hành
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Một niệm xấu vừa khởi thiện thần liền biết và xa lánh không hộ pháp

Chùa Quán Âm ở huyện Lâm Hải, tỉnh Triết Giang, trước kia có vị hòa thượng pháp hiệu Hàm Huy, đã hơn 40 tuổi, là người nghiêm trì giới luật. Một hôm, hòa thượng đang đi tản bộ trên đường, ngang qua một quán bán thịt chó, chủ quán mời mua thịt chó. Do nghiệp lực chiêu cảm, làm cho vị hòa…

Xem chi tiết