Lời dặn dò cuối cùng của lão Hòa thượng Hải Hiền
Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Lời dặn dò cuối cùng của lão Hòa thượng Hải Hiền

Bốn ngày trước khi lão Hòa thượng Hải Hiền vãng sanh. Ngày 13 tháng 1 năm 2013, cư sĩ Vinh và cư sĩ Lưu của niệm Phật đường Nghĩa Ô một nhóm năm người, từ Nam Dương tới chùa Lai Phật huyện xã Kỳ thăm hỏi lão Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi. Chính vào ngày này, lão Hòa thượng nhìn thấy…

Xem chi tiết