Coi chừng bản ngã lớn dần
TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Sống mà kiêu căng ngạo mạn là thiếu một tính chất đáng quý của con người

Khi trân trọng con người, thương yêu con người, tôn trọng niềm vui của con người, tôn trọng cuộc sống của con người, chúng ta sẽ đi đến một đạo lý đầy tính nhân bản. Và để làm con người, chúng ta phải có hai tính chất, nếu thiếu một trong hai tính chất này, chúng ta không phải con người. Từ…

Xem chi tiết