A Mi Đà Phật
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cách xoay chuyển số mệnh khỏi cần thầy bói

Rất nhiều người cầu thầy này, thầy nọ hay xem tướng, coi phong thủy để được tiền tài, sức khỏe…, nhưng lại đâu biết rằng chỉ cần làm một việc sau thì dù mệnh khổ đến đâu cũng được sửa đổi. Vào triều Hậu Chu thuộc thời Ngũ Đại có một người tên Đậu Vũ Quân là người Ngư Dương, nổi danh…

Xem chi tiết