Bồ Tát Long Thọ, người được xem như Đức Phật Thích Ca thứ hai
Đức Phật

Bồ Tát Long Thọ, người được xem như Đức Phật Thích Ca thứ hai

Long Thọ (Nagarjuna) là một vị luận sư vĩ đại người Ấn Độ sống vào TK I thứ II SCN. Sư là người có công tổng hợp, chỉnh lí và hoàn thiện tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, giúp cho Đại Thừa phát triển rực rỡ như ngày nay. Khoảng 500-600 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật giáo có những…

Xem chi tiết

Tổ thứ XIV: Long Thọ (Nagarjuna; nāgārjuna) 第 十 四 祖 龍 樹 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

14. Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna)

Giữa thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết bàn. Ngài cũng có tên là Long Thắng, dòng Phạm Chí ở miền Tây Ân. Thuở nhỏ, Ngài bẩm tánh thông minh; vừa nghe Phạm Chí tụng bốn kinh Phệ Đà là Ngài thuộc lòng văn nghĩa. Ngài đi châu du khắp các nước tìm học các môn thiên văn, địa lý,toán số,sấm ký…

Xem chi tiết