Truyện tranh: thập đại đệ tử Phật Thích Ca
Truyện tranh: thập đại đệ tử Phật Thích Ca
Author: Lý Thái Thuận Category: Sách Phật pháp Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức Publish: 29 May, 2023 ISBN: Pages: 408 Pages Country: Việt Nam Language: Việt Nam Dimension: File Size:
Description:

Tác giả & lời: Lý Thái Thuận
Tranh: Trương Quân
Thực hiện sách giấy: Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Việt Nam.
Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế)
Nhà xuất bản Hồng Đức 2021

Lời tác giả:

Trong lúc còn trụ thế, Đức Phật có 10 đệ tử rất xuất sắc. Thuở đó, Phật đã khen mỗi vị giỏi nhất về một lãnh vực, nhưng không đánh giá vị nào đứng nhất, vị nào đứng nhì, ba… trong tăng đoàn. Điều này thật dễ hiểu: đã đắc quả Chánh Đẳng Chánh Giác thì vị nào cũng giỏi cả. Giả sử có dịp ngồi bên nhau, hẳn mười vị A La Hán này sẽ không bao giờ nhận mình là người giỏi. Thế thì có ai dám nói mình là “người giỏi hơn người”!

Do vậy, trong bộ sách này, chúng tôi trình bày cuộc đờisự nghiệp của các Ngài theo thứ tự của vần tên A, B, C… và không đánh số. Ngoài ra, nếu có bài này dài hơn bài kia, ấy là vì chúng tôi không đủ tư liệu, chớ không cố ý chép nặng về vị này mà nhẹ về vị kia.

Ngoài việc trình bày cuộc đời Thập Đại Đệ Tử của Phật, chúng tôi còn chép thêm cuộc đời của ông Cấp Cô Độc và bà Visakha, hai cư sĩ đã cúng dường nhiều vàng bạc cho Giáo hội.

Cư sĩ Lý Thái Thuận

 

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-phat WHERE page_post_ID IN ('14284')' at line 2]
SELECT * FROM dpmm_dao-phat WHERE page_post_ID IN ('14284')

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-phat WHERE page_number = 0 AND page_post_ID IN ('0')' at line 2]
SELECT * FROM dpmm_dao-phat WHERE page_number = 0 AND page_post_ID IN ('0')