Học vi nhân sư hành vi thế phạm
Học vi nhân sư, hành vi thế phạm – Hòa Thượng Tịnh Không
Author: HT Tịnh Không Category: Giảng luận Publisher: 2003 Publish: ISBN: Pages: 175 Pages Country: Language: Dimension: File Size:
Description:

HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM

Những bài khai thị buổi sáng của Hòa thượng Tịnh Không

Chuyển ngữ theo bản in của Vân Lâm Tịnh Tông Học Hội, tháng 9-2003

“Học vi nhân sư, hành vi thế phạm” có nghĩa là cái học xứng đáng làm thầy nhân loại, việc làm xứng đáng làm mô phạm cho đời. Bởi thầy giáo cũng đang trong quá trình không ngừng học hỏi, cho nên thầy giáo không thể ngừng theo đuổi đối với đạo đức, học vấn. “Học sở dĩ trị kỷ, giáo sở dĩ trị nhân”, đối với “dạy” và “học” chúng ta đều không thể ngừng nghỉ. Hơn nữa phải học hỏi thì mới có thể nâng cao trình độ của mình, sửa đổi chính mình, đối trị với tật xấu của mình. Đồng thời, thông qua giáo dục mới có thể hướng dẫn học sinh có được quan niệm đúng đắn, tạo dựng nhân sinh quan đúng đắn. Không học thì các vị rất khó có được trí tuệ chân thật.