Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không
20 tập bài giảng Liễu Phàm Tứ Huấn của Hòa Thượng Tịnh Không
Author: HT Tịnh Không Category: Giảng luận Publisher: 2001 Publish: 16 Apr, 2001 ISBN: Pages: Country: Language: Dimension: File Size:
Description:

Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng tại Đài truyền hình Phượng Hoàng 16/4/2001

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn.

Biên tập: Minh Tâm

Thời gian:16.04.2001

Địa điểm: Đài Truyền Hình Phụng Hoàng – Thâm Quyến – Trung Quốc