Quan Âm Bồ Tát cưỡi hoa sen
Quán Thế Âm Bồ Tát

Đại hùng đại lực của Bồ Tát Quán Thế Âm

Khi nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm, ta thường nghĩ ngay đến đức hạnh đại từ đại bi, yêu thương rộng lớn của Ngài mà ít khi khám phá sâu về đức tính đại hùng đại lực của Bồ Tát Quán Thế Âm để thực hiện những hạnh nguyện của mình. Quan Thế Âm Bồ Tát là hình ảnh đại diện…

Xem chi tiết

Quán Thế Âm Bồ Tát cầm dương liễu
Quán Thế Âm Bồ Tát

Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn” – Bạch hỏi sở nhơn

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN” BẠCH HỎI SỞ NHƠN Lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hương Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”…

Xem chi tiết

Bồ Tát cưỡi Phượng trắng
Quán Thế Âm Bồ Tát

Tăng trưởng tài lộc, tiêu trừ oán nghiệp trong nhà Phật

Đối với người tu tại gia không gì phiền não hơn là việc cơm áo gạo tiền. Phật pháp có 84.000 pháp môn tùy duyên mà hóa độ chúng sanh. Vậy trong nhà Phật có cách nào để tăng trưởng tài lộc, bệnh tật sức khỏe gia đinh được an khang? Thật ra tu đúng như Pháp như Lý thì tự nhiên…

Xem chi tiết

Om Mani Pad Me Hum của Quan Thế Âm Bồ Tát
Mật Tông, Quán Thế Âm Bồ Tát

Om Mani Pad Me Hum của Quan Thế Âm Bồ Tát

Thần chú này vừa bảo hộ người trì, niệm (đặc biệt quan trọng với người mới hướng tâm tu hành) thoát khỏi ma sự, tà linh, tăng trưởng công đức, trí huệ, định lực tu hành đặc biệt loại trược khí trong thân giúp tâm thức sáng suốt,… Nói chung công đức và lợi ích trì niệm thần chú 6 âm là…

Xem chi tiết

Những sự lợi ích khi thành tâm niệm thánh hiệu "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát"
Quán Thế Âm Bồ Tát

Những sự lợi ích khi thành tâm niệm thánh hiệu “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ Tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người. Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không…

Xem chi tiết

Ý nghĩa pháp thực hành Quan Âm Tứ Thủ
Quán Thế Âm Bồ Tát

Ý nghĩa pháp thực hành Quan Âm Tứ Thủ

Trong tất cả chư Phật, Bồ tát, đức Quan Âm là Đức Phật siêu đẳng, ngời sáng, lừng danh với tinh thần đại vô úy cứu khổ cứu nạn. Ngài là hiện thân đại từ bi của mười phương chư Phật, với bản nguyện khai mở, hiển lộ Bồ đề tâm và công đức đại bi sẵn có nơi tâm tất cả…

Xem chi tiết

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Quán Thế Âm Bồ Tát

4 pháp chuyển tâm

(Sự quán niệm về Đức Quán Thế Âm Tứ Thủ) Một người tu tập cần chuyển hóa khổ đau chính mình bằng động lực của Bồ Đề Tâm vì mục đích lợi lạc chúng sanh. Không riêng mật pháp mà tất cả con đường tu đều phải nên thực hành như vậy. 4 TÂM VÔ LƯỢNG *TÂM TỪ . Phải phát một…

Xem chi tiết

12 Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát

Vì sao mỗi đêm nên tụng ít nhất 5 biến Chú Đại Bi

Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thiện Nam,Tín Nữ, đồng nam, hay đồng nữ nào muốn thọ trì đọc tụng và đối với các chúng sanh khởi lòng từ bi, thì trước tiên nên theo con phát thệ nguyện như vầy: ‘♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. ♪ Quy mạng Đại bi…

Xem chi tiết

Sử dụng tròn đầy bản tâm của bạn - Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát

Sử dụng tròn đầy bản tâm của bạn

Khi có việc xảy ra trong gia đình các bạn, các bạn, con cái, cha mẹ và ngay cả những sinh vật bên trong thân của các bạn, tất cả nên trở thành một qua bản thể của các bạn. Nếu tất cả trở thành một tâm, những tia năng lượng phóng ra và giúp chăm sóc tâm của mọi người. Một…

Xem chi tiết

Cách trì chú Lăng Nghiêm và học cho mau thuộc - Địa Tạng Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát

Người trì chú Đại Bi, Lăng Nghiêm nên trân trọng phước báo của chính mình

Trong Kinh Đại BI Tâm Đà Ra Ni có nói rằng:” Những ai thọ trì được thần chú Đại Bi này thì đã từng cúng dường cúng dường vô lượng chư Phật,gieo nhiều căn lành. Nếu kẽ nào tụng trì đúng pháp,nên biết người ấy là bậc có đủ tâm Đại Bi, không bao lâu nửa sẽ thành Phật”. 2 câu này…

Xem chi tiết

Bồ Tát Quán Thế Âm được chụp trên bầu trời cách đây hơn nữa thế kỷ
Quán Thế Âm Bồ Tát

Chuyện bây giờ mới kể: Bồ Tát Quán Thế Âm được chụp trên bầu trời cách đây hơn nữa thế kỷ

( Truyện Về Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn ). Đây là bức ảnh PHẬT BÀ QUAN ÂM đã được chụp trên bầu trời cách đây hơn nữa thế kỷ. Bức hình này được chụp lúc máy bay của 2 viên phi công bị tắt động cơ và đang rơi tự do thì họ thấy Ngài Quan Thế Âm…

Xem chi tiết

Hình Quán Âm Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát

Mắt thương nhìn đời

“Đi ngang nhớ cởi nón, cúi đầu.” Nội hay vói theo câu đó khi thấy tui dắt xe đi học mỗi ngày hai bận. Đường đến trường vắt ngang chùa một đoạn, và nội bảo chạy ngang đó nhớ cởi nón xuống và khẻ cúi đầu. Trước sân chùa có tượng Phật Bà Quan Âm … linh lắm. Không biết linh hiển…

Xem chi tiết