Bồ Tát Quán Thế Âm được chụp trên bầu trời cách đây hơn nữa thế kỷ
Quán Thế Âm Bồ Tát

Chuyện bây giờ mới kể: Bồ Tát Quán Thế Âm được chụp trên bầu trời cách đây hơn nữa thế kỷ

( Truyện Về Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn ). Đây là bức ảnh PHẬT BÀ QUAN ÂM đã được chụp trên bầu trời cách đây hơn nữa thế kỷ. Bức hình này được chụp lúc máy bay của 2 viên phi công bị tắt động cơ và đang rơi tự do thì họ thấy Ngài Quan Thế Âm…

Xem chi tiết