Niệm Quán Âm Bồ Tát khi khẩn cấp
Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghi thức Trì Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

I. Trước hết bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ. Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu. Bạn có thể đối trước bàn thờ Phật hoặc đối trước ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức ảnh bé có hình…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Hiểu ý nghĩa Chú Đại Bi

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương. 2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện. 3.…

Xem chi tiết

Công năng của Chú Đại Bi - Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Mật Tông

Công năng của Chú Đại Bi – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Đại bi đại chú thông thiên địa Nhất bách nhất thiên thập vương hoan Đại từ đại bi năng khử bệnh Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền. Dịch Nghĩa: Thần chú Đại bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì…

Xem chi tiết

12 Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát

Vì sao mỗi đêm nên tụng ít nhất 5 biến Chú Đại Bi

Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thiện Nam,Tín Nữ, đồng nam, hay đồng nữ nào muốn thọ trì đọc tụng và đối với các chúng sanh khởi lòng từ bi, thì trước tiên nên theo con phát thệ nguyện như vầy: ‘♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. ♪ Quy mạng Đại bi…

Xem chi tiết

Đọc tụng thần chú
Đạo Phật

Đọc tụng thần chú – khái niệm cơ bản cho người mới bắt đầu

Đọc chú Đại Bi, đọc chú Vãng Sinh hay Lục Tự Đại Minh Chú … đó không phải điều gì xa lạ đối với đa số những người tu theo Phật Pháp. Tuy nhiên, nhiều người dù đọc tụng nhiều năm, ít nhiều gặp được những linh ứng, xong vẫn còn rất mơ hồ khi được hỏi những câu như “Thần chú…

Xem chi tiết

Chú Đại Bi tiếng việt 21 biến
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật, Quán Thế Âm Bồ Tát

Sự nhiệm mầu không thể nghĩ bàn của chú Đại Bi – Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị

Hôm nay bắt đầu vào thất Ðại Bi. Buổi tối sau lễ sái tịnh sẽ tụng Ðại Bi Thần Chú. Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều bằng chín mươi chín ức số cát sông Hằng và Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương hết thảy mọi loài chúng sanh, nên phát tâm đại bi, cưỡi thuyền từ…

Xem chi tiết

Nam mô Quan Âm Bồ Tát
Đạo Phật

Ý nghĩa từng câu trong Chú Đại Bi

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni, là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Mỗi câu trong bài Chú Đại Bi tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân. Chú Đại Bi là…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
Đạo Phật

Lợi ích của Chú Đại Bi

Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói ở trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rằng: Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử. Ngài còn phát nguyện trước Đức Phật: * Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà…

Xem chi tiết

Cô gái hết ung thư tủy nhờ chú đại bi
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cô gái hết ung thư tủy nhờ chú đại bi

Đây là câu chuyện có thật (thời gian – địa điểm rõ ràng) của Nguyễn Huỳnh Anh Đoan, pháp danh Hạnh Tuệ, được giảng tại Quán Âm Cứu Khổ Kỳ 1 – chùa Long Phước. Vào năm 2011, bé tròn 19 tuổi, đang học lớp 12 trường Quốc tế. Nhà bé ở đường số 12, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân,…

Xem chi tiết

Trì chú Đại bi thoát tà thuật
Mật Tông

Trì chú Đại bi thoát tà thuật

Vấn đề tâm linh mầu nhiệm vốn khó có thể giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, đó là những hiện tượng có thật trong đời sống. Có điều chúng ta cần thận trọng, nếu dễ dãi chấp nhận, thiếu cân nhắc, xem xét thật hư sẽ rơi vào tà kiến mê tín dị đoan; còn nếu phủ nhận, chối bỏ hết cũng…

Xem chi tiết