Niệm Phật có thể chuyển được nghiệp lành bệnh kỳ diệu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta bị đau – bệnh đều do oán thân trái chủ đến đòi nợ, đòi mạng…

Rất nhiều người học Phật, tại gia hay xuất gia đều có, oán thân trái chủ đến đòi mạng, đến đòi nợ, điều này từng xảy ra. Điều này không phải mê tín, không phải giả. Gần đây khoảng ba tháng trước, có một người tại gia học Phật, ông bị bệnh suyễn đã nhiều năm, nhưng không chữa được. Ông bế…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư - Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa

Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta: – Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà vẫn chẳng thấy được Phật? Đây là do chúng ta đã hiểu sai từ “niệm Phật”, dẫn đến hành trì không đúng, cho nên…

Xem chi tiết

Người xuất gia hướng phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người xuất gia trong chùa chiền hiện thời chẳng học

Thuở ấy tôi học Triết Học, Phương tiên sinh giảng Triết Học trong kinh Phật cho tôi nghe, cụ bảo tôi, theo cách nhìn của cụ: “Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới; kinh Phật là đỉnh cao nhất của Triết Học trên cả thế giới”. Đây là nguyên văn lời cụ nói, cụ bảo…

Xem chi tiết

Những Vị Phật Toàn Giác Trong Quá Khứ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Có một ngàn vị Phật đã và sẽ xuất hiện ở thế giới Ta Bà

Có một ngàn vị Phật đã và sẽ xuất hiện ở thế giới Ta Bà – tất cả các Phật đều nói Kinh Vô Lượng Thọ – tuyên dương pháp môn Tịnh Độ – và khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhà Phật gọi một đại kiếp, ý nói đơn vị thời gian…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật trong đêm
Văn hóa xã hội

Bảy điều không thể tránh khỏi

1. Sinh ra đời là điều không thể tránh khỏi (sinh bất khả tị). Kiếp trước đã tạo nghiệp nhân (dù thiện, dù bất thiện) thì kiếp này phải sinh ra đời để nhận lấy kết quả của nghiệp, đó là điều không thể nào tránh khỏi được. 2. Già nua là điều không thể tránh khỏi (lão bất khả tị). Thân…

Xem chi tiết

Chú Sa Di Niệm Phật Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải tu phước, tu huệ, không cần tu thứ khác, lão thật niệm câu “A Di Đà Phật” là được rồi

Trên thế gian này làm mọi việc tốt, mọi thứ công đức, đều không bằng câu “A Di Đà Phật”. Tất cả hành vi thiện, việc thiện, chúng ta tùy duyên làm, quyết không phan duyên. Phan duyên là có ý muốn làm, vậy là tâm đã xen tạp. Tùy duyên là nguyện lực làm, là gặp thì làm; khi chưa gặp…

Xem chi tiết

Câu chuyện một bà điên niệm Phật hết bệnh, khi lâm chung biết trước ngày giờ Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta đâu có thời gian để can thiệp, phê bình

Chúng ta thực sự học Phật, thực sự cầu vãng sanh thì hai câu này phải học ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Bất luận với ai cũng dùng tâm thành thật ra đối đãi. Bất luận với ai cũng nói lời thành thật. Tôi không dối người thì chẳng sợ người dối lừa tôi. Điều này nhất định phải biết. Tại…

Xem chi tiết

Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ Thủ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào có thể bảo trì được công đức?

Làm thế nào có thể bảo trì được công đức? Trong Phật Pháp thường nói “lửa thiêu rừng công đức”, chúng ta tu công đức chẳng dễ, một đóm lửa thì thiêu sạch hết. Là lửa gì vậy? Lửa sân hận, vừa nổi cơn giận thì công đức ấy mất ngay, cho nên cái này khó đấy! Thử nghĩ chúng ta nhiều…

Xem chi tiết

Chữa bệnh tiểu đường với ba phương pháp ngồi thiền
Đạo Phật, Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Gia Đình Phật Tử không phải là một phương tiện trang điểm cho chùa

Gia Đình Phật Tử không phải là một phương tiện trang điểm cho chùa, không phải có mặt để làm văn nghệ cho chùa, hay để đứng sắp hàng chào đón một bậc tôn túc. Gia Đình Phật Tử có mặt để làm một nơi nương tựa cho biết bao nhiêu em cần được che chở, cần đường huấn luyện để đi…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tuyên Hóa
HT Tuyên Hóa

Trích di ngôn của hòa thượng Tuyên Hóa

Tôi muốn nói cho các vị biết, để chuẩn bị hậu sự khi tôi không còn nữa. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ tùy thời mà ra đi, Bởi chuyện gì đi nữa đều không có nhất định cả. Là người thì ai cũng trải qua sanh, lão, bệnh, tử, Phật còn phải nhập Niết bàn khi đã đến…

Xem chi tiết

Lão cư sỹ Phan Lâm Kỳ Phan ngồi tự tại Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Học Phật thành tựu được nhiều hay ít, đều ở chỗ chúng ta buông bỏ ít hay nhiều

Tương lai tôi vãng sanh, hy vọng vãng sanh ở trên bục giảng, sau khi giảng xong thì cáo biệt mọi người: Tôi đi đây, đến thế giới Cực Lạc. Quý vị nghĩ xem tự tại biết bao. Cho nên học Phật thành tựu được nhiều hay ít, đều ở chỗ chúng ta buông bỏ ít hay nhiều. Đây là kinh nghiệm…

Xem chi tiết

Thoát Nạn Nhờ Làm Phước Và Niệm Phật
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Thoát nạn nhờ làm phước và niệm Phật

Có cô Phật tử tại Hải Phòng, từ khi biết đạo, cô tích cực làm Phước, phóng sinh, đắp đường, xây cầu… Rồi một hôm cô đi đường, va chạm vào ô tô bị cuốn vào gầm xe, người lái xe nghe thấy tiếng xe va chạm vào người cô nên nghĩ là mình cán chết người rồi, đi tù rồi. Nhưng…

Xem chi tiết